Què fan les escoles el dia de la no-violència i la Pau?

a Tema del mes/Vida

Aquesta data es commemora la mort de Mahatma Gandhi

El dia escolar de la no-violència i la Pau és un dia en el qual es commemora la mort de Mahatma Gandhi. Gràcies al poeta, educador i pacifista mallorquí Llorenç Vidal Vidal, el 30 de gener o 30 de març  per a països amb horari escolar de l’hemisferi sud, es pot celebrar aquest dia tan important.

Aquest dia se celebra a tot el món, i hi ha moltes activitats que es poden fer per celebrar-lo, com per exemple, cantar l’Himne del dia escolar de la no-violència i pau, o un bingo de la pau. A més, en aquesta jornada no només se celebra la mort de Mahatma Gandhi, sinó que es recorden tots els drets humans.

Què va fer Mahatma Gandhi perquè es commemori cada any la seva mort? 

Mahatma Gandhi va ser un líder pacifista que va defensar i promoure la no-violència i la resistència pacífica front les injustícies. Mahatma Gandhi va ser assassinat l’any 1948 per les seves creences. 

Llorenç Vidal Vidal: 

Llorenç Vidal Vidal, nascut a Santanyí, Mallorca, el 26 d’abril de 1936, ha sigut mestre d’escola per la Normal de Palma, a estudiant per 1o. És llicenciat i doctor en Filosofia i lletres per la Universitat de Barcelona. 

Què fan les escoles el dia de la no-violència i la Pau:

Les escoles de tot el món celebren el DENIP tenen uns quants objectius que són:

1- Conèixer persones i grups que lluitin contra la no-violència i la pau.

2- Aclarir que la pau és molt més que les guerres i baralles parin.

3- Reivindicar els conceptes d’amor universal, de no-violència i de pau. 

4- Saber resoldre els conflictes amb tranquil·litat i calma, és a dir, expressant les opinions de forma clara i ordenada.

5- Conviure un temps amb tots els alumnes i mestres amb la finalitat de celebrar el dia de la no-violència i la pau.

Hi ha diferents aspectes per treballar segons el curs (infantil, primària i secundària):

Educació Infantil:

Coneixements Actituds Competencies 
L’importància de viure en un entorn de Pau i com de dolenta que és la violència Interès per contribuir a un entorn pacíficCapacitat per expressar la frustració sense haver de recórrer a la violència 
Emocions relacionades amb la Pau Preocupació pels sentiments dels altres (empatia) Disposició a demanar ajuda en cas de conflicte   
Emocions relacionades amb la violència Respecte pels altresHabilitat per a relacionar-se d’una manera no violenta 
La Pau coneguda com una cosa que nosaltres construïm 

Educació Primària:

ConeixementsActituds Competencies 
Les guerres: Causes, desenvolupament i conseqüències Motivació per participar en processos de resolució pacífica de conflictesHabilitats de resolució de conflictes
Els conflictes en el nostre entorn proper: similituds i diferències amb les guerresTolerància cap a les manifestacions emocionals d’altres, encara que no les compartimCapacitat per intervenir en els conflictes d’altres persones
Els conceptes: poder, víctima, reconciliació i represaliaRespecte i empatia cap a les víctimes, encara que no compartim les seves circumstàncies ni les seves opinionsAutoregulació, control emocional en els conflictes que ens afecten
Recuperació i reconstrucció: possibilitats i límitsDisposició per utilitzar les vies i procediments al nostre abast per protegir víctimes de la violènciaCapacitat per distingir entre conflicte i violència


Mobilització pel dret a la protecció d’altres nens

Educació Secundària:

Coneixements ActitudsCompetencies
Identificació de les dinàmiques d’un conflicte Interès per profunditzar en el coneixement dels conflictes, evitant posicionaments com “blanc i negre”  Capacitat d’aplicar estratègies eficients de resolució de problemes a problemes personals o aliens
Implicacions socials de la violència i l’impacte d’ella a la cultura Disposició per reflexionar sobre els propis estereotips i prejudicis Lideratge en la construcció de entorns de pau 
Víctimes, victimaris i victimització Visió crítica sobre els missatges del mitjans de comunicació Organització de grups de recolzament entre iguals
Cultura de la pau i de les ideologies que justifiquen la violència 

El paper de la democràcia i la participació ciutadana en la protecció de la Pau 

Pots consultar l’enllaç de la pàgina oficial del dia escolar de la no-violència i la Pau.

I tu, ja saps el què faràs el 30 de gener d’aquest any?

Em dic Laia López, visc a Barberà del Vallés i tinc 14 anys. M’encanta la música, se tocar molts instruments com la guitarra, la viola i el piano. Faig tenis i de moment he guanyat un torneig en primera posició. Tinc escrit un llibre i fa molt vaig començar un altre però al final no l’he acabat. El meu grup de música favorit és 5sos i la serie que més m’agrada ara és Vis a Vis.

Me llamo Laia López, vivo en Barberà del Vallés y tengo 14 años. Me encanta la música, se tocar muchos instrumentos como la guitarra, la viola y el piano. Hago tenis y de momento he ganado un torneo en primera posición. Tengo escrito un libro y hace mucho empecé otro pero al final no lo he terminado. Mi grupo de música favorito es 5sos y la serie que más me gusta ahora es Vis a Vis.

My name is Laia López, I live in Barberà del Vallés and I am 14 years old. I love music, playing many instruments like guitar, viola and piano. I do tennis and for now, I have won a tournament in the top position. I have written a book and a long time ago I started another one but in the end, I did not finish it. My favourite music group is 5sos and the series that I like most is Vis a Vis.